วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตำหนิ พระรอด พิมพ์ใหญ่ วัดมหาวัน

ตำหนิ พระรอด พิมพ์ใหญ่ วัดมหาวัน
1. ไข่ปลาทีปลายโพธิ์แฉก (แต่บางบล็อกไม่ปรากฎส่วนน้อย)
2. พระเนตรด้านขวาองค์พระมีลักษณะคล้ายกับเม็ดงาดำ
3. โพธิ์สมมุติมีลักษณะคล้ายพีรามิดหรือคมขวาน (บางพิมพ์ก็ไม่คมแล้วแต่บล็อกพิมพ์)
4. พระกรรณด้านซ้ายองค์พระเป็นขอเบ็ด
5. โพธิ์สมมุติมีลักษณะเป็นร่องหรือแอ่ง
6. พระนาภีร์ เป็นเบ้าคล้ายพิมพ์ขนมครก
7. ปากตะขาบหรือหัวงู
8. ในฐานกระดานชั้นที่หนึ่งด้านในจะมีลักษณะเส้นแซมเล็กๆ ปรากฎ
9. มีเส้นแซมเล็กปรากฎใต้ฐานอาสนชั้นที่หนึ่ง
10. อาสนชั้นที่สามจะไม่คมชัดเท่าฐานที่หนึ่ง
11. โพธิ์ขอเบ็ดด้านบนก้ามโพธิ์รูปขอเบ็ด กลางใบโพธิ์มักเป็นร่องด้านข้างมีคมคล้ายสมอเรือ
12. มีพระอุมาโลมปรากฎที่พระนาสาฎ ในกรณีพิมพ์ที่ชัดเจน โดยเฉพาะพิมพ์เทวดาชัดเจนมาก
13. พระเนตรด้านซ้ายองค์พระจะมีลักษณะคล้ายน้ำตาพระเนตรไหลออกมา
14. พระโอษฐ์ปากจู๋คล้ายปลากัด
15. ข้อพระกรด้านซ้ายองค์พระมีลักษณะคล้ายๆ ตัวยู U หรือตัววีคว่ำ
16. เส้นน้ำตกที่หนึ่งมีลักษณะคล้ายตัว วาย (y) คว่ำ
17. เส้นน้ำตกใต้ฐานที่หนึ่งเป็นสามเส้นติดกัน เส้นที่สามจะหักมุมออกทางขวามือเรา
18. ฐานพระ มีลักษะสองลักษณะคือฐานแบบก้นแมลงสาบ และฐานพับ